Contract cadru Autocarul Bucuriei


CONTRACT

Seria ...................................... Nr. ...................................... din data de ......................................

Părțile contractante:

SC Autocarul Bucuriei SRL cu sediul social în sat Orbeasca de Sus, Comuna Orbeasca, str. Boalca, nr. 13, CAM 1, jud. Teleorman, Cod de Înregistrare Fiscală 44400025, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J34/486/08.06.2021, cont bancar RON deschis la Techventures Bank, Cont Ron: RO62BFER120000034236RO02, reprezentată prin Ionel-Țâmpu Diana-Larisa – Reprezentant legal, denumită în continuare organizator

Și

Clientul/reprezentantul clientului,

Domnul/Doamna ......................................, domiciliat/domiciliată în ......................................,

telefon ......................................, au convenit la încheierea prezentului contract:

Comunicarea între cele doua parți a fost agreata prin următoarele mijloace considerate oficiale:

- Autocarul Bucuriei SRL – adresa de e-mail contact@autocarulbucuriei.ro, www.autocarulbucuriei.ro, tel: +40 770 771 431 

- Clientul – Tel: ......................................, E-mail ......................................

I. Obiectul contractului - Îl constituie vânzarea de către organizator a pachetului de activități recreative și distractive menționat mai jos înscris în contract, sau orice alt înscris anexat prezentului contract. Anexele fac parte din contract.

1.1 Denumirea pachetului de activități recreative și distractive ......................................

1.2 Destinația ......................................, Perioada ......................................

1.3 Nr. Persoane înscrise ......................................

Numele persoanelor înscrise:......................................

1.4 Servicii neincluse în pachetul de activități:

 

  • ......................................
  • ......................................

 

II. Prețul

Prețul pachetului este ...................................... și cuprinde costul serviciilor efective și comisionul organizatorului.

Plata se poate efectua cu cardul direct pe site-ul organizatorului www.autocarulbucuriei.ro prin procesatorul de plăți cu cardul Mobilpay sau prin transfer bancar în contul organizatorului: RO62BFER120000034236RO02

 

 

III. Numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului:

...................................... persoane, iar termenul limită de informare în caz de anulare este:

  1. 48 de ore înainte de începerea executării pachetului de activități

Pentru situații neprevăzute care necesită intervenția de urgență a organizatorului, clientul poate apela numărul de telefon de urgență +40 744 788 828

Termeni și condiții generale

I. Încheierea contractului

1.1.Contractul se consideră agreat și va intra în vigoare în momentul în care urmatoarele condiții au fost îndeplinite cumulat:

a) Toate informațiile aferente prezentului pachet de servicii au fost citite și acceptate de către client exclusiv prin mijloace electronice pe site-ul www.autocarulbucuriei.ro;

b) în momentul în care clientul primește confirmarea scrisă a rezervării de la organizator și achită avansul aferent pachetului de activități. În cazul nerespectării modalității de înscriere, agenția își rezervă dreptul de a anula rezervarea și după caz de a returna banii achitați de către călător conform capitolului VI din prezentul contract.

1.2. Prezentul contract este pus integral la dispoziția clientului pe site-ul organizatorului și ulterior rezervării este trimis automat la adresa de e-mail furnizată de client la înscriere.

1.3. Informațiile furnizate clientului sunt parte integrantă în prezentul contract privind pachetul de activități recreative și distractive și nu pot fi modificate decât cu acordul explicit al părților contractante. Fotografiile prezentate în cataloage, oferte speciale, site-uri, sau materiale publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de client.

1.4. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de activități.

II. Drepturile și obligațiile Organizatorului

2.1. Organizatorul se obligă să furnizeze clientului toate informațiile esențiale privind pachetul de activități anterior încheierii contractului prezent. Fiecare pachet de activități are o pagină proprie pe www.autocarulbucuriei.ro pe care sunt furnizate toate informațiile necesare, dacă sunt aplicabile pachetului respectiv.

2.2. Organizatorul poate înceta contractul privind pachetul de activități și poate oferi clientului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzător pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:

a) Numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar organizatorul îl înștiințează pe client cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de 48 ore înainte de începerea executării pachetului de activități;