Politica de confidentialitate


Politica de confidentialitate


Stimati Vizitatori,

AUTOCARUL BUCURIEI SRL - agentia de turism AUTOCARUL BUCURIEI administreaza toate datele personale primite pe parcursul utilizarii paginilor web în conformitate cu dispozitiile legislatiei în vigoare privind protectia datelor personale si difuzarea datelor de interes public.

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

1. Scop

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

- Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. deruleaza tranzactii , reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului;

- Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. ;

- Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau ale persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L.;

- Angajatii S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L.;

- Candidatii care doresc sa ocupe posturi in cadrul S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L.;

-Vizitatori ai ste-ului S.C AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L.;


Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari,

in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. deruleaza tranzactii ocazionale(comenzi), reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, precum si membrilor familiilor acestora(daca este cazul) in vederea prestarii serviciilor comerciale, S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016;

 Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai acestuia (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”).

 2.1. In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. In acest context este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

2.1.2 Scopurile prelucrarii datelor caracter personal

S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

2.1.3. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, S.C. AUTOCARUL BUCURIEI  S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Societatii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, a informatiilor despre pachetul turistic achizitionat sau a urmatoarelor pachete turistice care ar putea fi de interes pentru dumneavoastra etc.; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor;implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal.Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.1.4. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. , aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale(comenzii) cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor; derularea in bune conditii a tranzactiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

2.1.5. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. , in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Societatea prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate, segmentarea clientilor; reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau servicile contractate de catre persoana vizata.

2.1.6 In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri: 
marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. si/sau ale partenerilor acesteia; generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o 
masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. va prelucra toate sau numai o parte din datele furnizate de catre client direct in contextul relatiei contractuale cu Societatea, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Societatii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit S.C. AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. sa identifice preferintele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii interesante pentru client. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, S.C AUTOCARUL BUCURIEI S.R.L. va aduce in atentia clientului oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru acesta. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de